โปรเจคเตอร์ LASER (LASER Projector)

         

           เลเซอร์ โปรเจคเตอร์ (LASER) คือ โปรเจคเตอร์ที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างจาก โปรเจคเตอร์ทุกประเภทก่อนหน้า โดยทุกประเภทก่อนหน้าจะใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบ Lamps ที่ให้ความสว่างของแสงที่มีข้อจำกัด จึงทำให้สีสัน ,คอนทราสก์ และความสว่างยังทำออกมาได้ไม่ดีมากพอ

          ทุกวันนี้มีการนำเลเซอร์เข้ามาใช้ร่วมกับโปรเจคเตอร์แต่ละประเภทที่เรากล่าวไป ทั้ง LCD, DLP และ LCOS โดยภาพตัวอย่างที่เรานำมาให้เพื่อนๆ ดู จะเป็นการนำ เลเซอร์ เข้ามาใช้ร่วมกับ LCD Panel ช่วยให้ได้สีสัน, คอนทราสก์ และความสว่าง ที่ดีกว่า โปรเจคเตอร์ LCD อย่างชัดเจน

           เรียกว่า โปรเจคเตอร์ LASER น่าจะเป็นรูปแบบของโปรเจคเตอร์ ที่จะเข้ามาแทนที่โปรเจคเตอร์อื่นๆ ถ้าหากว่าผู้ผลิตโปรเจคเตอร์ ยักษ์ใหญ่ในตลาด สามารถทำราคาลงมา ให้ผู้ใช้งานอย่างเราๆ สามารถเอื้อมถึงได้ เพราะราคา โปรเจคเตอร์ Laser ตอนนี้ ราคาค่อนข้างสูง

           โปรเจคเตอร์ LASER (Laser Projector) เป็นโปรเจคเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในการสร้างแสงสำหรับการฉายภาพบนหน้าจอหรือพื้นผิวอื่น ๆ โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้:

  1. โปรเจคเตอร์ LASER (Laser Projector) เป็นโปรเจคเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในการสร้างแสงสำหรับการฉายภาพบนหน้าจอหรือพื้นผิวอื่น ๆ โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้:
  2. Laser Light Source (แหล่งแสงเลเซอร์): โปรเจคเตอร์ LASER ใช้เลเซอร์เป็นแหล่งแสงหลัก ทำให้สามารถสร้างแสงสีสว่างและคมชัดได้ เลเซอร์ช่วยในการสร้างภาพโดยการส่องแสงไปยังชิปหรือพาเนลสำหรับสร้างภาพ
  3. Color Separation (การแยกแสงสี): ในโปรเจคเตอร์ LASER จะใช้การแยกแสงสีออกจากกัน แล้วส่งผ่านชิปหรือพาเนลที่เหมาะสมสำหรับแสงแต่ละสี เพื่อสร้างภาพสีที่ถูกต้อง
  4. Image Processing (การประมวลผลภาพ): โปรเจคเตอร์ LASER มีการประมวลผลภาพภายในเพื่อสร้างภาพที่คมชัดและสมจริง
  5. Brightness and Color Accuracy (ความสว่างและความถูกต้องของสี): โปรเจคเตอร์ LASER มีความสามารถในการสร้างแสงสว่างและสีที่คมชัดและถูกต้อง
  6. Longevity (อายุการใช้งานยาวนาน): เทคโนโลยีเลเซอร์มักมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแหล่งแสงอื่น ๆ เช่นหลอดสังกะสี
  7. Energy Efficiency (ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน): โปรเจคเตอร์ LASER มักมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงกว่าแหล่งแสงอื่น ๆ
  8. Instant On/Off (เปิด/ปิดได้ทันที): โปรเจคเตอร์ LASER สามารถเปิดและปิดได้ทันที ไม่ต้องรอให้เครื่องอุ่นขึ้นหรือเย็นลงเหมือนบางแหล่งแสงอื่น
  9. Compact Design (การออกแบบที่กระทัดรัด): เทคโนโลยีเลเซอร์ช่วยให้สามารถออกแบบโปรเจคเตอร์ในขนาดที่เล็กและบางได้

        โปรเจคเตอร์ LASER มักมีความสามารถในการสร้างภาพที่คมชัดและสีสันสมจริง และมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง นอกจากนี้ยังมีความยาวนานในการใช้งานและสามารถเปิดและปิดได้

Visitors: 137,157