หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Hitachi หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT               PRICE
CP-X1200 CPX1200LAMP 275w               
X200/X300/X400/ X308/ X417 DT00841 220w            
CP-X251 DT00751 200w              
CP-X880, X885 DT00531 275w               
CP-L100/300/500 DT00031 250w               
CP-S240,S245,X250,X255 CP240/250LAMP 180w               
CP-X440, X443, X444, X445 CPX445LAM 230w               
CP-S220,X270 CPS220LAMP 130w               
CP-S317,CP-S318,CP-X328 DT00511 150w               
CP-X615/X705/X807 DT00871 275w               
CP-X605/X608 DT00771 285w               
CP-S335,X340,X345,S3350,X3400,X3450 CP335/345LAMP 165w  
CP-X320,CP-X325,CP-S310 DT00331 160w              
CP-S335,CP-X340,CP-X345 DT00671 165w               
CP-L850, X950 CPL850LAMP 260w  
CP-X990, X995 DT00491 275w             
S240,S245,X250,X255 CP240/250LAMP 180w  
CP-X440, X443, X444, X445 CPX445LAMP 230w  
CP-X1250,X1230,SX1350 CPX1200LAMP 275w  
CP-X275 CPX275LAMP 150w              
CP-X870 CPX870LAMP 150w  
CP-X980, X985 CPX980/985LAMP 250w              
CP-X860,CP-X958,CP-X960,CP-X970 DT00231 250w               
PJ-TX10 DT00611 130w              
LC7,RS55,RX60 CPRS55LAMP 165w  
CPS210 CPS210LAMP 130w              
CP-S225 CPS225LAMP 150w               
CP-S420, X430 CPX430LAMP 250w  
CP-S420, X430 CPX430LAMP 250w               
CP-SX5500, SX5600 CPSX5500LAMP 220w  
CP-L550 DT00061 250w             
CP-X935 DT00201 120w               
CP-X938/940 DT00205 150w               
CP-X260/X268 DT00751 200w               
CP-X1/X2/X5   160w               
LC7,RS55,RX60 CPRS55LAMP 165w  
CP-S335,X340,X345,S3350,X3400,X3450 CP335/345LAMP 165w  
CP-S335,X340,X345,S3350,X3400,X3450 CP335/345LAMP 165w  
CP-X440, X443, X444, X445 CPX445LAMP 230w  
CP-S840W, S840WA, X940W,X940WA CP840/940LAMP 150w  
CP-SX5500, SX5600 CPSX5500LAMP 220w               
CP-L830 CPL830 150w               
CP-S840 DT00236 150w             
CP-X1/X2/X5   160w               
CP-RX60/RX70 DT00781 160w               
CP-S240,S245,X250,X255 CP240/250LAMP 180w  
CP-S235 CPS235LAMP 160w               
CP-S317,S318,S3170,X328,X3280 CPS317LAMP 150w  
CP-X327, X3270 CPX327LAMP 150w  
CP-S840W, S840WA, X940W,X940WA CP840/940LAMP 150w  
CP-L850, X950 CPL850LAMP 260w              
CP-S860, X958, X960, X970 CP860/960LAMP 190w  
CP-L750 DT00111 250w               
LC7,RS55,RX60 CPRS55LAMP 165w              
CP-X1250,X1230,SX1350 CPX1200LAMP 275w  
CP-S317,S318,S3170,X328,X3280 CPS317LAMP 150w  
CP-X327, X3270 CPX327LAMP 150w              
Home-1 HOME1LAMP 130w  
PJ-TX100 DT00661 150w              

 

Visitors: 29,936