หลอดภาพโปรเจคเตอร์ NEC หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT       PRICE
VT660s+(K)/VT460/VT46/VT60 VT60LP 160w        16,000.00
VT700/VT800/NP901W/NP905 NP05LP 210w        10,500.00
VT47/570 VT70LP 145w        10,500.00
VT48/58/49/59 VT80LP 150w        11,900.00
MT850/MT1050/MT1055/MT1056 MT50LP 180w        18,500.00
VT470/670/676,LT280/380 VT75LP 180w        14,000.00
GT5000/6000 GT60LP 275w        25,000.00
NP1150/NP2150/NP3150/NP3151W NP06LP 300w        20,000.00
VT770 VT77LP 200w        19,500.00
NP100/200 NP10LP 180w          6,900.00
NP400/NP500/NP600 NP07LP 210w          7,500.00
VT480/580/490/590/595/695 VT85LP 200w          8,500.00
LT154/155/157/158 LT57LP 130w        18,500.00
VT440/540+(K) VT40LP 160w        17,000.00
MT60s/MT1060/MT1065 MT60LP 250w        20,000.00
NP4000/NP4001 NP04LP 260w        22,500.00
VT650 VT50LP 160w        18,500.00
NP1000/NP2000 NP01LP 300w        20,000.00
NP60 NP03LP 220w        18,500.00
WT610/615 WT61LP 220w        20,000.00
NP40/NP50 NP02LP 200w        10,500.00
LT20 LT20LP 165w        18,500.00
LT25/30 LT30LP 200w        17,000.00
LT35 LT35LP 220w        18,500.00
LT60s+(K),WT600/LT260/LT265/LT245-LT220 LT60LPK 200w        19,500.00
MT1070/MT1075 MT70LP 300w        20,000.00
NP61/NP62 NP09LP 200w        17,000.00
NP110/NP115/NP210/NP215   180w          6,900.00
LT170 LT70LP 145w        19,500.00
MT840/1040/1045 MT40LP 200w        16,500.00
DT100 DT01LP 200w        20,000.00
NP41/NP51 NP08LP 200w        10,500.00
HT410/510 LH01LP 155w  
VT45+(K) VT45LPK 135w        16,000.00
Visitors: 28,404