หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Viewsonic หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART  LAMP MODEL LAMP WATT PRICE (PLEASE CALL!)  
PJ1035-2 RLU-150-03A 150W, UHP  อยู่ระหว่างการอัพเดทราคาสินค้า   
PJ1060 RLU-190-03A 190W, NSH    
PJ1060-2 RLU-190-03A 190W, NSH    
PJ1065-1 RLC-250-03A 275W, NSH    
PJ1065-2 PRJ-RLC-002 275W, NSH    
PJ1065-2 PRJ-RLC-002 275W, NSH    
PJ1158 CPX605LAMP, DT00771, RLC-021 285W, NSH    
PJ1165 PRJ-RLC-011 310W, NSH    
PJ1172 RLC-006 310W, NSH    
PJ1173 RLC-038 275W, NSHA    
PJ358 RLC-027 150W, HS    
PJ359W RLC-039 200/140W, UHP    
PJ400 RLC-004 165W, HSCR    
PJ402D RLC-001 200W, P-VIP    
PJ402D-2 RLC-014 200W, NSH    
PJ452 RLC-004 165W, HSCR    
PJ458D RLC-014 200W, NSH    
PJ500 RLU-150-001 150W, HSCR    
PJ500-1 RLU-150-001 150W, HSCR    
PJ500-2 RLU-150-001 150W, HSCR    
PJ501 RLU-150-001 150W, HSCR    
PJ502 RLC-007 165W, HSCR    
PJ503D RLC-030 160W, NSH    
PJ506D RLC-018 200W, P-VIP    
PJ508D RLC-026 180/230W, P-VIP    
PJ510 RLC-008 120W, HS    
PJ520 RLU-150-001 150W, HSCR    
PJ550-1 RLC-150-003 150W, HSCR    
PJ550-2 RLC-150-003 150W, HSCR    
PJ551 RLC-150-003 150W, HSCR    
PJ551D RLC-034 150/180W, P-VIP    
PJ552 RLC-007 165W, HSCR    
PJ556D RLC-018 200W, P-VIP    
PJ557D RLC-034 150/180W, P-VIP    
PJ558D RLC-023 230W, NSHA    
PJ560 RLU-150-001 150W, HSCR    
PJ560D RLC-037 220/260W, UHP    
PJ562 RLC-015 165W, HSCR    
PJ568D RLC-026 180/230W, P-VIP    
PJ588D RLC-026 180/230W, P-VIP    
PJ650 RLU-150-001 150W, HSCR    
PJ656 RLC-013 200W, HS    
PJ656D RLC-013 200W, HS    
PJ658 RLC-017 200W, HS    
PJ678 RLC-019 200W, NSH    
PJ700 RLC-160-03A 200W, NSH    
PJ750-1 RLC-160-03A 200W, NSH    
PJ750-2 RLC-160-03A 200W, NSH    
PJ750-3 RLC-160-03A 200W, NSH    
PJ751 PRJ-RLC-001 200W, NSH    
PJ753 PRJ-RLC-001 200W, NSH    
PJ755D RLC-002 250W, UHP    
PJ758 RBB-009H, RLC-031 220W, NSHA    
PJ759 RBB-009H, RLC-031 220W, NSHA    
PJ760 RBB-009H, RLC-031 220W, NSHA    
PJ853 RLC-130-03A 150W, UHP    
PJ860 RLU-190-03A 190W, NSH    
PJ860-2 RLU-190-03A 190W, NSH    
PJ862 RLC-003 230W, HSCR    
PJD5111 RLC-047 185/163W, UHP    
PJD5122 RLC-055 220W, SHP    
PJD5152 RLC-055 220W, SHP    
PJD5351 RLC-047 185/163W, UHP    
PJD5352 RLC-055 220W, SHP    
PJD6220 RLC-034 150/180W, P-VIP    
PJD6220-3D RLC-034 150/180W, P-VIP    
PJD6240 RLC-037 220/260W, UHP    
PJL1035 RLU1035 120W, UHP    
PJL1035-2 RLU-150-03A 150W, UHP    
PJL3211 RLC-039 200/140W, UHP    
PJL855 RLU-150-03A 150W, UHP    
Pro8100 RLC-032 160W, NSH    
         
Visitors: 29,936