หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Canon หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

 

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT                        PRICE
LV-7240/7245/7255   180w                      
XEED SX50 0028B001AA 200w                      
LV-7210/7215/7220/7225 9268A001AA 200w                        
LV-7280/7285/7380 LV-LP32 180w                        
XEED-SX80/SX800   230w                      
LV-5100/5110 6570A001AA 130w                       
LV-7490 LV-7490 245w                        
LV-X4 9923A001AA 200w                       
LV-7320,LV-7325 4638A001AA 150w                        
LV-7290/7295/ 7390/ 8225 /8320 LV-LP35 215w                         
LV-7260/7265/7365 LV-LP 210w                       
LV-5300 6568A001AA 120w                        
XEED-SX7/X700/WUX10   275w                      
XEED-SX6/X600   270w                        
LV-7250/7260/7265 LV-LP26 190w                        
LV-7510 2014A001AA 150w                     
LV-S3 9431A001AA 160w                     
LV-X6/ X7 LV-LP27 150w                      
LV7385/8215/8300/8310 LV-LP31 230w                         
LV-7300 2013A001AA 120w                      
LV-7525 LV-LP06 200w                     
LV-5110,LV-7105 6986A001AA 130w                   
LV-S1/X1 7566A001AA 150w                      
LV-5200 8814A001AA 200w                       
LV-X6/ X7 LV-LP27 150w                      
LV-7340/7345/7350/7355 7436A001AA 200w                     
LV-7545 7670A001AA 200w                       
XEED-SX60   190w                      
LV-7555/F 9015A001AA 300w                       
LV-S2 8276A001AA 150w                        
XEED-SX7/X700/WUX10   275w                        
Visitors: 29,936