หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Sanyo หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT       PRICE
PLC-XW50,XW55,XW56   200w         
PLC-XU60, PLC-SU60 610 332 3855 200w       
PLV-Z700/Z2000/Z3000 610 336 5404 165w      
PLC XD2200/ XD2600 LMP142 215w        
PLC-SW20A 610-293-8210 150w     
PLC-XF35N/NL 610 301 6047 300w       
PLC-XU75/78 610-334-9565 200w       
PLC-XT20/XT25 610 330 7329 300w       
PLC-SW20/XW20 610 293 8210 150w       
PLC-SU10/SU07 610 287 5379 120w       
PLC-XP57L 610 328 7362 300w       
PLC-XU100/XU110 610 331 6345 300w      
PLC-SU40/XU40 610 303 5826 150w       
PLC-XW60/XW65   175w       
PLC-400/500/510 610 257 6269 180w     
PLC-320ME,200 610 254 5609 180w    
PLC-XP17/XP18/XP20/XP21 610 282 2755 200w      
PLC-XT10/XT15 610 301 7167 250w      
XW200/XW250   220w        
PLV-WF10 610 309 3802 250w       
PLC-SU50S/SU51,XU25A,XU50A/XU51,XU55A/XU56 610 307 7925 200w       
PLC-XF35N/NL 610 301 6047 250w      
PLC-XT11/XT16/XT10A/XT15A, 610 305 5602 250w       
PLC-XP40/XP45/PLV-70/PLV-75 610 293 5868 200w      
PLC-550/PLV-20 610 264 1196 200w      
PLC-9000/EF10 610 290 7698 400w       
PLC-XF10/XF12 610 298 3135 400w       
PLC-SU70/XU73/XU83/XU86/XL40 610 323 0726 200w       
PLC-XU101/XU111 610-333-9740 275w       
PLC-XF45/XF42 610 300 0862 250w       
PLC-XU41 610 315 5647 200w      
PLC-250/355 610 259 0562 200w       
PLV-Z2 610 309 7589 135w       
PLC-Z1 610 302 5933 130w       
PLC-700/750/755 610 259 5291 400w      
PLC-5500 610 264 1943 250w       
PLC-XU10E 610 278 3896 120w       
PLC-XF20 610 284 4627 150w       
PLC-XU47/48/50/51/55/58 610 309 2706 200w      
PLC-XF60/XF60A/EF60 610 315 7689 300w       
PLV-Z3/Z1X 610 317 5355 135w       
PLC-XF30/XF31 610 292 4848 200w      
PLC-XC10/SC10 610-308-1786 300w       
PDG-DSU20E/DSU21 610 337 1764 180w        
PLV-30 610 287 5386 120w      
PLC-XW20A 610-300-7267 150w       
PLC-XU70 610 323 0719 180w       
PDG-DSU30 CHSP8CS01GC01 180w         
PLC-XP41/XP46 610 297 3891 275w       
PLC-5600/8800 610 265 8828 120w      
PLC-XP10EA/XP07/SP20 610 279 5417 150w       
PLC-XP30,60HT,60,60K 610 285 4824 250w    
PLC-SW10/SW15/XW10/XW15 610 289 8422 132w      
PLC-XU46 610 305 8801 200w       
PLC-SW35 610 321 3804 164w       
PLV-80 610 325 2957 300w       
PLC-XF47 610 334 6267 300w      
PLC-XU101/XU111 610-333-9740 275w    
PLC-XU45   200w       
PDG-DSU30 CHSP8CS01GC01 180w         
PLC-XF40/XF41/UF10 610 292 4831 200w       
PLC-100 610 260 7215 150w       
PLC-SU50/SU50S/SU51/XU56/XU55 610 307 7925 200w       
PLC-XP50XP55 610 306 5977 300w       
PLC-XP51/,XP56 610 314 9127 300w      
PLC-SU30/31/XU30/31/32/33/35/37/38 610 293 2751 200w       
PLV-Z4/Z5 610 323 5998 145w       
PLC-XP100L 610 334 2788 330w       
PLC-220 610-254-5609 180w      
PLC-SU20/SU22/XU20/XU22 610 280 6939 150w       
PLC-XF30/XF31 610 292 4848 200w       
PLC-SP10/XP10 610 276 3010 160w       

 

Visitors: 29,936