หลอดภาพโปรเจคเตอร์ 3M หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT PRICE (PLEASE CALL!)  
DMS-800 78-6969-9880-2, 800LK, DMS800LK

180/230W, P-VIP

 
อยู่ระหว่างการอัพเดทราคาสินค้า
 
DMS-810 78-6969-9880-2, 800LK, DMS800LK 180/230W, P-VIP    
DMS-815 78-6969-9880-2, 800LK, DMS800LK 180/230W, P-VIP    
DMS-865 78-6969-9880-2, 800LK, DMS800LK 180/230W, P-VIP    
DMS-878 78-6969-9880-2, 800LK, DMS800LK 180/230W, P-VIP    
DX70 78-6969-9918-0, LKDX70 300W, P-VIP    
LKS20 78-6969-9743-2 120W, HS    
MP7640 78-6969-9205-2, EP7640LK 150W, UHP    
MP7640i 78-6969-9463-7, EP7640iLK 150W, HSCR    
MP7640iA 78-6969-9463-7, EP7640iLK 150W, HSCR    
MP7650 78-6969-9599-8, EP7650LK 150W, HSCR    
MP7740 78-6969-9205-2, EP7640LK 150W, UHP    
MP7740i 78-6969-9565-9, EP7740iLK 150W, HSCR    
MP7740iA 78-6969-9565-9, EP7740iLK 150W, HSCR    
MP7750 78-6969-9635-0, EP7750LK 150W, HSCR    
MP8635 78-6969-8920-7, EP1625 150W, UHP    
MP8635B 78-6969-8920-7, EP1625 150W, UHP    
MP8647 78-6969-9260-7, EP8746LK 200W, NSH    
MP8649 78-6969-9464-5, EP8749LK 200W, NSH    
MP8670 78-6969-8919-9, EP1635 190W, NSH    
MP8720 78-6969-9260-7, EP8746LK 200W, NSH    
MP8725 78-6969-8778-9, EP2050 150W, UHP    
MP8725B 78-6969-8920-7, EP1625 150W, UHP    
MP8735 78-6969-8920-7, EP1625 150W, UHP    
MP8745 78-6969-8919-9, EP1635 190W, NSH    
MP8746 78-6969-9260-7, EP8746LK 200W, NSH    
MP8747 78-6969-9260-7, EP8746LK 200W, NSH    
MP8748 78-6969-9464-5, EP8749LK 200W, NSH    
MP8749 78-6969-9464-5, EP8749LK 200W, NSH    
MP8755 78-6969-8919-9, EP1635 190W, NSH    
MP8765 78-6969-9547-7, EP8765LK 250W, NSH    
MP8770 78-6969-8919-9, EP1635 190W, NSH    
MP8775 78-6969-9295-3, EP8775LK 275W, NSH    
MP8775i 78-6969-9548-5, EP8775iLK 275W, NSH    
MP8790 78-6969-9610-2, EP8790LK 275W, NSH    
MP8795 78-6969-9548-5, EP8775iLK 275W, NSH    
S15 78-6969-9812-5 165W, HSCR    
S15i 78-6969-9812-5 165W, HSCR    
S20 78-6969-9743-2 120W, HS    
S40 78-6969-9463-7, EP7640iLK 150W, HSCR    
S50 78-6969-9599-8, EP7650LK 150W, HSCR    
S55 78-6969-9790-3 165W, HSCR    
S55i 78-6969-9861-2 200W, HS    
SCP717 78-6969-9957-8 260W, P-VIP    
SCP740 78-6969-9957-8 260W, P-VIP    
WX36 78-6972-0008-3, DT01025 210/140W, UHP    
WX76 78-6969-9947-9 220W, NSHA    
X15 78-6969-9812-5 165W, HSCR    
X15i 78-6969-9812-5 165W, HSCR    
X20 78-6969-9903-2 150W, HS    
X20 78-6969-6922-6, 78-6969-9903-2 150W, HS    
X21 78-6972-0024-0 200W, HS    
X26 78-6972-0024-0 200W, HS    
X30 78-6972-0008-3, DT01025 210/140W, UHP    
X30N 78-6972-0008-3, DT01025 210/140W, UHP    
X31 78-6972-0008-3, DT01025 210/140W, UHP    
X35N 78-6972-0008-3, DT01025 210/140W, UHP    
X36 78-6972-0008-3, DT01025 210/140W, UHP    
X40 78-6969-9565-9, EP7740iLK 150W, HSCR    
X45 78-6969-9790-3 165W, HSCR    
X46 78-6972-0008-3, DT01025 210/140W, UHP    
X50 78-6969-9599-8, EP7650LK 150W, HSCR    
X55 78-6969-9790-3 165W, HSCR    
X55i 78-6969-9861-2 200W, HS    
X62 78-6969-9875-2 200W, HS    
X62w 78-6969-9875-2 200W, HS    
X64 78-6966-9917-2 220W, NSHA    
X64w 78-6969-9917-2 220W, NSHA    
X65 78-6969-9547-7, EP8765LK 250W, NSH    
X66 78-6966-9917-2 220W, NSHA    
X68 78-6969-9797-8 230W, HSCR    
X70 78-6969-9718-4 310W, NSH    
X75 78-6969-9797-8 230W, HSCR    
X76 78-6969-9947-9 220W, NSHA    
X80 78-6969-9719-2, LKX80 310W, NSH    
X80L 78-6969-9719-2, LKX80 310W, NSH    
X90 78-6969-9893-5 285W, NSH    
X90W 78-6969-9893-5 285W, NSH    
X95 78-6969-9930-5 275W, NSHA    
X95i 78-6969-9930-5 275W, NSHA    
         
Visitors: 29,936