ศูนย์บริการซ่อม ตรวจเช็ค เปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ ทุกยี่ห้อ(ฟรี)เสนอราคาก่อนซ่อมไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็ค ส่งสินค้าภายใน 7 วัน /สั่งของทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ จัดส่งสินค้าให้ฟรีทั่วประเทศ  (ราคาขาย และราคาส่ง Please contact us. 081-8826942 สุรวุฒิ

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT PRICE
VPL-CW125,CX155,CX150,CX125,CX120,CX100 LMP-C200 200w         13,200.00
VPL-ES2,CS7 LMP-E150 157w         10,200.00
VPL-CS20,VPL-CX20,VPL-ES3,VPL-EX3,VPL-ES4,VPL-EX4 LMP-C162 165w           7,900.00
VPL-CX70,CX75,CX76 LMP-C161 165w         13,200.00
VPL-AW10 , VPL-AW15 LMP-H160 165w           9,000.00
VPL-CX85,VPL-CX80,VPL-CX86,VPL-CX61,VPL-CX63 LMP-C190 190w         15,200.00
ES5/EX5/EW5/EX50/ES7/EX7/EX70 LMP-E190 190w           8,900.00
VPL-DX10/ DX11/ DX15   200w         13,200.00
VPL-VW100 , VPL-VW200 LMP-H400 400w         27,800.00
VPL-CS5 , VPL-CX5 , VPL-CS6 , VPL-CX6 ,VPL-EX1 LMP-C150 165w         13,900.00
VPL-PS10, VPL-PX10, VPL-PX11 , VPL-PX15 LMP-P202 200w         22,900.00
VPL-PX15,VPL-PX10,VPL-PS10,VPL-PX11 LMP-P202 200w         22,900.00
VPL-PX41 LMP-P260 265w         20,000.00
VPL-PX35,PX40 LMP-P260 265w         22,900.00
VPL-S500 PK-PJ500 250w         20,900.00
VPL-VW80 and VPL-HW10 LMP-H201           12,800.00
VPL-PX21,PX31,PX32,VW11HT,VPL-VW12HT LMP-P201 200w         22,900.00
VPL-CX61, VPL-CX63, VPL-CX80, VPL-CX85, VPL-CX86 LMP-C190           14,500.00
VPL-CW275, VPL-CX275 LMP-C280           10,200.00
VPL-EW7,EX70,EX7,ES7 LMP-E191             8,200.00
VPL-EX130 LMP-E210           11,500.00
VPL-ES1,DS100 LMP-E180 185w         13,900.00
VPL-V500,S500,W400QM PK-PJ500 250w         19,900.00
VPL-FX40,41 VPL-FE40,FW41 LMP-F270 275w         13,000.00
EX100/EX120/EX145/EX175 LMP-E211 210w           8,900.00
VPL-EX100/120/145/175 LMP-E211             8,500.00
VPL-HS1 LMP-H120 120w           7,800.00
VPL-HS2, VPL-HS3 LMP-H150 150w           6,400.00
VPL-HS10, VPL-HS20 LMP-H180 180w           9,900.00
VPL-VW50 LMP-H200 200w         11,900.00
EX100/EX120/EX145/EX175 LMP-E211 210w           8,900.00
VPL-DX100/ DX120/ DX125/ DX140/ DX145/ DW120/ DW125 LMP-D213             7,900.00
VPL-CX20, VPL-CS20, VPL-ES3, VPL-EX3, VPL-ES4, VPL-EX4 LMP-C162             7,600.00
VPL-FE100E, FE110E , FX200E LMP-S120 120w         12,700.00
CX10 LMP-C132 132w         11,300.00
CS10 LMP-C133 132w         11,300.00
VPL-CX11 LMP-C160 160w         11,300.00
VPL-ES1,DS100 LMP-E180 185w         10,200.00
VPL-PX21,PX31,PX32,VW11HT,VPL-VW12HT LMP-P201 200w         22,900.00
VPL-SC50 LMP-600 120w         19,000.00
VPL-S600 , X600 , S900 , SC50 , XC50 , SC60 LMP-600 120w         20,900.00
VPL-CX21, VPL-CS21 LMP-C163 125w         13,200.00
ES5, EX5, EX50, EW5 LMP-E190 190w           7,900.00
VPL-CW255, VPL-CX235 LMP-C240           10,000.00
VPL-EW5,EX50,EX5,ES5 LMP-E190             7,600.00
VPL-EX100/120/145/175 LMP-E211             8,500.00
VPL-FH300L , VPL-FW300L LMP-F271           23,100.00
VPL-FX500L LMP-F330           15,400.00
VPL-MX20,25 LMP-M200           12,500.00
VPL-CX2,CS3,CX3,CS4,CX4 LMP-C121 120w         10,700.00
VPD-MX10 LMP-M130 130w         14,000.00
VPL-X600,VPL-S600,VPL-X1000,VPL-S900 LMP-600E 120w         19,000.00
VPL-S600 , X600 , S900 , SC50 , XC50 , SC60 LMP-600 120w         20,900.00
VPL-W400QM PK-PJ500 250w         20,900.00
VPL-V500 PK-PJ500 250w         20,900.00
VPL-HS50, VPL-HS51, VPL-HS51A, VPL-HS60 LMP-H130 135w         10,000.00
ES5, EX5, EX50, EW5 LMP-E190 190w           7,900.00
VPL-EX221/241/271/SX535,SW535 LMP-E212             3,800.00
LMP-E212 LMP-F272           10,500.00
VPL-FH35,FH36,FH37 LMP-F331           10,600.00
VPL-HW30 , VPL-VW90 ,VPL-VW95 LMP-H202             5,200.00
VPL-FE110E LMP-Q130 120w         59,700.00
VPL-CS1,CS2,CX1 LMP-C120 120w         10,700.00
VPL-FX51, VPL-FX52/FX52L LMP-F300 300w         18,500.00
VPL-PX20,PX30,VW10HT LMP-P200 200w         22,900.00
VPL-XC50 LMP-600 120w         19,000.00
VPL-CX21, VPL-CS21 LMP-C163 165w         13,200.00
VPL-FX30 LMP-F230             9,700.00
VPL-FX50 LMP-F250 250w         18,500.00
VPL-V800 PK-PJ800 400w         52,900.00
VPL-S800 PK-PJ800 400w         55,900.00
VPL-CS3, VPL-CS4, VPL-CX2, VPL-CX3, VPL-CX4 LMP-C121           11,900.00
Visitors: 24,733