หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Mitsubishi หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT        PRICE
XD600U-G/XD620U-G/XD630U-G VLT-XD600LP 280w         
XL650U/WL639U/XL2550U/WL2650U/MH2850U VLT-XL650LP 260w         
XL550U/XL1550U VLT-XL550LP 200w         
XL6600U/XL6500U/FL7000U/WL6700U VLT-XL6600LP 275w         
XD280U/XD250U VLT-XD280LP 230w         
HC100 VLT-HC100LP 250w         
XL9U/SL6U VLT-SL6LP 200w        
HC3 VLT-HC3LP 180w  
SD10U, XD10U VLT-X10LP 150w  
X300U/S290U/S250U/X250U VLT-X300LP 190w         
XL8U/XL4U/SL4U/SL4SU VLT-XL8LP 180w         
XD350U VLT-XD350LP 130w         
XD400,XD450U,XD460U,XD480,XD490U,ES100U VLT-XD400LP 250w         
VLT-XD400LP VLT-XL5950LP 270w         
XD2000U/XD1000U VLT-XD2000LP 300w         
X200 VLT-X200LP 330w  
XD70U VLT-XD70LP 250w         
XD435U VLT-XD435LP 230w         
XL5U/XL6U VLT-XL5LP 180w         
LVP-X400U/X400BU/X390U VLT-X400LP 250w         
LVP-X300U/X250U/S250U/S290U   190w        
LVP-X80U/70UX/70BU/50UX/SA51U VLT-PX1LP 150w        
HC7000 VLT-HC7000LP 160w         
XD20A VLT-XD20LP 130w  
X80U/X70UX/X70BU/S50UX/SA51U VLT-PX1LP 150w         
SD10U, XD10U VLT-X10LP 150w  
S120, X120 VLT-X120L9 150w  
XD200U/SD200U VLT-XD200LP 210w        
XD300U VLT-XD300LP 200w        
XL1U/SL1U/SL2U VLT-XL1LP 150w         
Visitors: 29,936