หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Mitsubishi หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT        PRICE
XD600U-G/XD620U-G/XD630U-G VLT-XD600LP 280w         15,000.00
XL650U/WL639U/XL2550U/WL2650U/MH2850U VLT-XL650LP 260w         17,500.00
XL550U/XL1550U VLT-XL550LP 200w         17,000.00
XL6600U/XL6500U/FL7000U/WL6700U VLT-XL6600LP 275w         23,300.00
XD280U/XD250U VLT-XD280LP 230w         13,800.00
HC100 VLT-HC100LP 250w         14,200.00
XL9U/SL6U VLT-SL6LP 200w         16,200.00
HC3 VLT-HC3LP 180w  
SD10U, XD10U VLT-X10LP 150w  
X300U/S290U/S250U/X250U VLT-X300LP 190w         19,250.00
XL8U/XL4U/SL4U/SL4SU VLT-XL8LP 180w         16,700.00
XD350U VLT-XD350LP 130w         17,900.00
XD400,XD450U,XD460U,XD480,XD490U,ES100U VLT-XD400LP 250w         20,370.00
VLT-XD400LP VLT-XL5950LP 270w         22,700.00
XD2000U/XD1000U VLT-XD2000LP 300w         22,120.00
X200 VLT-X200LP 330w  
XD70U VLT-XD70LP 250w         16,800.00
XD435U VLT-XD435LP 230w         13,700.00
XL5U/XL6U VLT-XL5LP 180w         16,700.00
LVP-X400U/X400BU/X390U VLT-X400LP 250w         16,300.00
LVP-X300U/X250U/S250U/S290U   190w         16,900.00
LVP-X80U/70UX/70BU/50UX/SA51U VLT-PX1LP 150w         15,000.00
HC7000 VLT-HC7000LP 160w         14,500.00
XD20A VLT-XD20LP 130w  
X80U/X70UX/X70BU/S50UX/SA51U VLT-PX1LP 150w         17,000.00
SD10U, XD10U VLT-X10LP 150w  
S120, X120 VLT-X120L9 150w  
XD200U/SD200U VLT-XD200LP 210w         19,400.00
XD300U VLT-XD300LP 200w         17,900.00
XL1U/SL1U/SL2U VLT-XL1LP 150w         16,600.00
XL1XU,XL2U VLT-XL2LP 150w  
XL1XU,XL2U VLT-XL2LP 150w         16,600.00
XD205U/SD205U VLT-XD205LP 205w         12,800.00
XD470U VLT-XD470LP 280w         17,300.00
XD520U/XD530E/XD500U-ST VLT-XD520LP 280w         14,500.00
XD510U VLT-XD510LP 230w         12,000.00
XD500U VLT-XD500LP 200w         11,000.00
XD221U/SD220U VLT-XD221LP 180w           8,000.00
HC3800 VLT-HC3800LP 230w         10,000.00
XL30U/XL25U/SL25U VLT-XL30LP 270w  
X70U/X50U/S50U VLT-X70LP 150w         15,000.00
S120, X120 VLT-X120L9 150w  
X400U/X400BU/X390U VLT-X400LP 250w         18,500.00
EX100U/EX10U VLT-EX100LP 200w         16,800.00
HC5000 VLT-HC5000LP 200w         15,300.00
HC900 VLT-HC900LP 300w         13,000.00
XD480/XD490/XD450/XD460/ES100 VLT-XD400LP 250w         17,900.00
XL30U/XL25U/SL25U VLT-XL30LP 270w         17,900.00
XD206U/SD206U VLT-XD206LP 205w         12,800.00
X500U/X490U/S490U VLT-X500LP 300w         19,800.00
Visitors: 28,404