หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Sharp หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART  LAMP MODEL LAMP WATT PRICE (PLEASE CALL!)  
AG-MB50X-L AN-XR10L2 275W, SHP  อยู่ระหว่างการอัพเดทราคาสินค้า   
DT-300 ANZ200LP/1, BQC-XVZ200++1 210W, SHP    
PG-C355W AN-C430LP, AN-C430LP/1 275W, NSHA    
PG-F200X AN-XR30L/1, AN-XR30LP 200W, SHP    
PG-F310X AN-F310LP, AN-F310LP/1 275W    
PG-F320W AN-F310LP, AN-F310LP/1 275W    
PG-M20S AN-M20LP, BQC-PGM20X/1 210W, SHP    
PG-M20X AN-M20LP, BQC-PGM20X/1 210W, SHP    
PG-MB56X AN-XR20L2, AN-XR20L2/1 275W, SHP    
PG-MB66X AN-XR20L2, AN-XR20L2/1 275W, SHP    
XG-C330X AN-C430LP, AN-C430LP/1 275W, NSHA    
XG-C335X AN-C430LP, AN-C430LP/1 275W, NSHA    
XG-C335X AN-C430LP, AN-C430LP/1 275W, NSHA    
XG-C350X AN-C430LP, AN-C430LP/1 275W, NSHA    
XG-C430X AN-C430LP, AN-C430LP/1 275W, NSHA    
XG-C455W AN-C430LP, AN-C430LP/1 275W, NSHA    
XG-C465X AN-C430LP, AN-C430LP/1 275W, NSHA    
XG-C58X AN-C55LP, AN-C55LP/1 310W, SHP    
XG-C68X AN-C55LP, AN-C55LP/1 310W, SHP    
XG-F210 AN-XR30L/1, AN-XR30LP 200W, SHP    
XG-F260X AN-XR30L/1, AN-XR30LP 200W, SHP    
XG-MB50X AN-XR10LP 275W, SHP    
XG-MB55X AN-XR20LP, AN-XR20LP/1 275W, SHP    
XG-MB55X-L AN-XR20L2, AN-XR20L2/1 275W, SHP    
XG-MB65X AN-XR20LP, AN-XR20LP/1 275W, SHP    
XG-MB65X-L AN-XR20L2, AN-XR20L2/1 275W, SHP    
XG-MB67X AN-XR20LP, AN-XR20LP/1 275W, SHP    
XG-MB67XL AN-XR20L2, AN-XR20L2/1 275W, SHP    
XG-MB67X-L AN-XR20L2, AN-XR20L2/1 275W, SHP    
XG-PH50X(Left) AN-PH50LP1 250W, UHP    
XG-PH50X(Right) AN-PH50LP2 250W, UHP    
XG-PH50X-NL(Lamp1) AN-PH50LP1 250W, UHP    
XG-PH50X-NL(Lamp2) AN-PH50LP2 250W, UHP    
XR-10 AN-XR10L2 275W, SHP    
XR-10 AN-XR10LP 275W, SHP    
XR-105 AN-XR10LP 275W, SHP    
XR-10SL AN-XR10L2 275W, SHP    
XR-10X AN-XR10LP 275W, SHP    
XR-10XL AN-XR10L2 275W, SHP    
XR-11XC AN-XR10LP 275W, SHP    
XR-11XCL AN-XR10L2 275W, SHP    
XR-20S AN-XR20LP, AN-XR20LP/1 275W, SHP    
XR-20X AN-XR20LP, AN-XR20LP/1 275W, SHP    
XR-30S AN-XR30L/1, AN-XR30LP 200W, SHP    
XR-30X AN-XR30L/1, AN-XR30LP 200W, SHP    
XR-32S AN-F212LP, AN-F212LP/1 200W, SHP    
XR-32S-L AN-F212LP, AN-F212LP/1 200W, SHP    
XR-32X AN-F212LP, AN-F212LP/1 200W, SHP    
XR-32X-L AN-F212LP, AN-F212LP/1 200W, SHP    
XR-40X AN-XR30L/1, AN-XR30LP 200W, SHP    
XR-F212X AN-F212LP, AN-F212LP/1 200W, SHP    
XR-F212XL AN-F212LP, AN-F212LP/1 200W, SHP    
XR-F255W AN-F212LP, AN-F212LP/1 200W, SHP    
XR-F262X AN-F212LP, AN-F212LP/1 200W, SHP    
XR-F267X AN-F212LP, AN-F212LP/1 200W, SHP    
XR-F312X AN-F212LP, AN-F212LP/1 200W, SHP    
XR-F317X AN-F212LP, AN-F212LP/1 200W, SHP    
XR-F325W AN-F212LP, AN-F212LP/1 200W, SHP    
XR-HB007 AN-XR10LP 275W, SHP    
XV-Z100 AN-100LP 275W, SHP    
XV-Z200 ANZ200LP/1, BQC-XVZ200++1 210W, SHP    
XV-Z2000 AN-K2LP/1 275W, SHP    
XV-Z200U ANZ200LP/1, BQC-XVZ200++1 210W, SHP    
XV-Z201 ANZ200LP/1, BQC-XVZ200++1 210W, SHP    
XV-Z3000 AN-100LP 275W, SHP    
XV-Z3000U AN-100LP 275W, SHP    
XV-Z3100 AN-XR10L2 275W, SHP    
XV-Z9000 AN-K9LP, BQC-XVZ9000/1 250W, NSH    
XV-Z9000U AN-K9LP, BQC-XVZ9000/1 250W, NSH    
         
Visitors: 29,936