โปรเจคเตอร์

  

  "โปรเจคเตอร์ภาพ" (Video Projector) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างภาพสตรีม (Projection) ไปยังพื้นผิวที่ต้องการ โดยมักใช้ในการนำเสนองาน ภาพนิ่งหรือวิดีโอในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องประชุม โรงภาพยนตร์ งานนิทรรศการ หรือที่บ้านเพื่อชมหนังหรือเล่นเกมส์บนหน้าจอใหญ่ ๆ ต่อไปนี้คือคุณสมบัติสำคัญของโปรเจคเตอร์

          อุปกรณ์ในส่วนของ Output ที่ใช้ในการรับข้อมูลจากเครื่องเล่น Blu-Ray หรือคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและสร้างภาพขึ้นมาเพื่อฉายไปยังจอหรือพื้นผิวอื่นๆ เรียกว่า "โปรเจคเตอร์" (Projector) หรือ 

1.ความละเอียด (Resolution): คือจำนวนพิกเซลที่โปรเจคเตอร์สามารถสร้างขึ้นบนพื้นผิวได้ ยิ่งความละเอียดสูงจะทำให้ภาพที่ฉายออกมามีความคมชัดมากขึ้น

2.ความสว่าง (Brightness): คือระดับความสว่างของภาพที่โปรเจคเตอร์สามารถสร้างได้ มักจะวัดด้วยหน่วยแอนซีลัม เป็นตัวบ่งชี้ว่าโปรเจคเตอร์สามารถใช้งานในสถานที่ที่มีแสงสว่างมากหรือน้อยเพียงใด

3.ระบบการสี (Color System): คือระบบสีที่โปรเจคเตอร์สามารถใช้สร้างภาพขึ้นได้ เช่น RGB (Red, Green, Blue) หรือ CMY (Cyan, Magenta, Yellow) ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานในการสร้างสี

4.อัตราส่วนภาพ (Aspect Ratio): คือสัดส่วนระหว่างความกว้างและความสูงของภาพ มักใช้สัดส่วนเช่น 16:9 หรือ 4:3

5.การเชื่อมต่อ (Connectivity): โปรเจคเตอร์จะต้องมีพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล เช่น HDMI, VGA, USB เป็นต้น

6.ความเงียบ (Noise Level): ระดับเสียงที่โปรเจคเตอร์สร้างขึ้นในระหว่างการทำงาน ความเงียบมากจะเป็นประโยชน์ในการนำเสนองานหรือชมหนัง

7.ขนาดและน้ำหนัก: ขนาดและน้ำหนักของโปรเจคเตอร์มีความสำคัญเพื่อความสะดวกในการพกพาและติดตั้ง

8.การปรับแต่งภาพ (Image Adjustment): โปรเจคเตอร์มีฟังก์ชันในการปรับแต่งภาพเช่น ปรับความคมชัด ความชัดและความสว่างของภาพ

9.การรองรับภาษาและฟอร์แมตไฟล์: โปรเจคเตอร์ควรรองรับการแสดงผลของภาษาและรูปแบบไฟล์ที่ต้องการใช้งาน เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และรูปแบบไฟล์วิดีโอต่างๆ

10.เทคโนโลยีการสร้างภาพ: อาจมีเทคโนโลยีเสริมเพื่อปรับปรุงคุณภาพภาพ

Visitors: 134,095