เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ส่วนมากมี 2 ระบบใหญ่ๆ

ระบบ LCD Projector และ DLP Projector   ระบบเครื่องโปรเจคเตอร์ LCD Projector 

 

          หลักการทำงานของเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  LCD Projector เริ่มจากการใช้ หลอดไฟโปรเจคเตอร์  กำลังไฟส่องสว่างสูงประเภท หลอดเมทัล-ไฮไลท์ หรือ หลอดไฟโปรเจคเตอร์  UHP (ULTRA HIGH POWER) เป็นต้นกำลังส่องสว่างกำเนิดแสง โดยแสงจะวิ่งผ่าน DICHROIC MIRROR (กระจกสะท้อนกรองแสง) และแสงวิ่งผ่านเลนส์โปรเจคเตอร์ โดยเลนส์โปรเจคเตอร์  ทำหน้าที่แยกแสงออกเป็น 3 ทางและผ่านกระจกแม่สี คือแดง -RED (R) , เขียว – GREEN (G) และน้ำเงิน -BLUE (B) เพื่อให้แสงแต่ละสีผ่านไปสู่ LCD Panel ของแต่ละสี ซึ่งแต่ละสีจะประกอบไปด้วยจำนวนแผงพิกเซล (PIXELS) เล็กๆ มากมาย แต่ละ PIXEL จะถูกควบคุมด้วยสัญญาณไฟฟ้าในการเปิดหรือปิดให้แสงแต่ละสีผ่านไป  ที่จอภาพโปรเจคเตอร์ได้ โดยแสงที่ผ่าน PIXELจะผ่านเลนส์รวมแสงเพื่อผสมแม่สี ทำให้เกิดภาพขึ้นที่เลนส์ และแสงจะถูกยิงออกไปที่จอรับภาพโปรเจคเตอร์ จึงทำให้ได้ภาพที่สมบูรณ์และเป็นธรรมชาติ

 

ระบบเครื่องโปรเจคเตอร์ LCD Projector 

ระบบเครื่องโปรเจคเตอร์ DLP  Projector

 

            หลักการทำงานของเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  DLP Projector  DLP นับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งของการนำเสนอที่มีอนาคตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า LCD และปัจจุบัน มีการพัฒนาไปจนถึงการใช้แทนเครื่องฉายภาพยนตร์ DLP มาจากคำว่า Digital Light Processing หัวใจ ของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์  ระบบ DLP ก็คือ ตัวกำเนิดภาพ ที่เรียกว่า DMD DMD มาจากคำว่า Digital Micro-Mirror Device หลักการทำงานของ Projector ระบบ DLP เริ่มจาก การใช้หลอดไฟโปรเจคเตอร์  ประเภท UHP (ULTRA HIGH POWER) เป็นต้นกำลังส่องสว่างกำเนิดแสง หลังจากนั้นแสงจะวิ่งผ่านเลนส์รวมแสง  และวิ่งผ่านColor Wheel  ซึ่ง Color Wheel จะทำหน้าที่กำเนิดสี  หลังจากนั้นแสงจะวิ่งผ่านเลนส์อีกครั้งหนึ่งเพื่อกระจายแสง และแสงจะวิ่งต่อไปยัง DMD chip  ซึ่ง DMD chip จะทำหน้าที่กำเนิดภาพ  หลังจากแสงไปกระทบ DMD Chip แล้ว  จะทำให้แสง สี ภาพ ผสมกัน  และ แสงจะส่งไปยังเลนส์และจอรับภาพโปรเจคเตอร์  ต่อไป

 

 ระบบเครื่องโปรเจคเตอร์ DLP Projector

 

                หลอดภาพโปรเจคเตอร์ คือ ปัญหาหลักของเครื่องโปรเจคเตอร์ ไม่ว่าท่านจะใช้เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ระบบ LCD หรือ DLP  เพราะหากใช้ไปได้สักระยะอาการที่เกิดขึ้น เช่น ภาพไม่สว่าง ไม่ชัด สีซีดจาง เปิดเครื่องสักพักภาพไม่ขึ้นจอ อาการเหล่านี้ส่วนมากเกิดจาก หลอดภาพโปรเจคเตอร์ เริ่มหมดสภาพ หรือ ใช้เกินจำนวนชั่วโมงที่ทางบริษัทผู้ผลิตได้ประมาณไว้ ซึ่งส่วนมากจะประมาณ 2000 ชั่วโมง

           การแก้ไข ปัญหาหลอดภาพโปรเจคเตอร์ มีวิธีเดียว คือ เปลี่ยนหลอดภาพใหม่เท่านั้น แล้วท่านจะได้คุณภาพของเครื่องกลับมาดังเดิม โทร. 081-8826942 ปรึกษาเราตอนนี้เพื่อ เช็คราคาหลอดภาพโปรเจคเตอร์ เรายินดีนำเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน ทางบริษัทยินดีตรวจเช็คเครื่องทำความสะอาดเครื่องโปรเจคเตอร์ของท่านให้(ฟรี! )ไม่มีค่าบริการ

 

Visitors: 137,157