ศูนย์บริการซ่อม ตรวจเช็ค เปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ ทุกยี่ห้อ(ฟรี)เสนอราคาก่อนซ่อมไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็ค ส่งสินค้าภายใน 7 วัน /สั่งของทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ จัดส่งสินค้าให้ฟรีทั่วประเทศ  (ราคาขาย และราคาส่ง Please contact us. 081-8826942 สุรวุฒิ

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT PRICE
X1160/X1160P/X1160PZ/X1260P/X1160Z/X1260  EC.J5600.001 160W                       5,590.00
P1166P,P1266P,P1266i  EC.J6900.003 200w                       6,290.00
P1101,P1201B EC.JC600.001                         6,990.00
X1161/X1261 EC.K0100.001 160w                       4,990.00
X1140A/X1140 MC.40111.001                         4,990.00
P1166,P1266 EC.J6900.001 180w                       6,290.00
X1110,X1210,X1210K,X1110A  EC.K3000.001 190w                       4,990.00
X1111/X1211/X1111A  EC.JCQ00.001 180w                       4,990.00
P1165E EC.J6100.001 200w                       6,990.00
X1270/X1170/X1270N/S1370WHn  MC.JF711.001 190w                       3,990.00
PD113P/PD123/PH110  EC.J1202.001 200w                       8,990.00
H7531D EC.J9900.001 130w                       5,490.00
X1120H/X1220H/X1320WH  EC.JD700.001 180w                       3,990.00
P1100,P1200,P1200i  EC.K1500.001 180w                       3,990.00
PD120/PD120D/PD120P/PD120PD  EC.J2101.001 200w                       9,790.00
P1165/P1265/P5260i  EC.J5200.001 180w                       4,990.00
S1210  EC.JDW00.001 190w                       4,990.00
PD523PD/PD525PD/PD527D  EC.J2701.001 200w                       7,990.00
P7270i EC.J6300.001 280w                     12,900.00
PD116 EC.J0401.002 200w                     12,900.00
XD1170D/XD1270D/XD1250P  EC.J2101.001 200w                       7,990.00
P5205 EC.K1300.001 280w                       8,990.00
X1213 EC.JBJ00.001 230w                       7,990.00
PD322 EC.J1901.001 156w                       6,990.00
PD123p EC.J2302.001 200w                       8,690.00
P5270/P5370W EC.J5500.001 220w                       4,990.00
H5360BD/H5360 EC.K0700.001 200w                       4,990.00
P1340W MC.JF411.002                         5,590.00
PD125D  EC.J1601.001 200w                     10,890.00
PD721 EC.72101.001 250w                     14,900.00
PD100/PD100D/PD100S/PD100PD/PD120/PD120D/PD120P/PD120PD/XD1170D/XD1270D/XD1250P  EC.J2101.001 200w                       7,490.00
PD115 EC.J2302.001 200w                     10,890.00
PD724 EC.J2901.001 300w                     15,900.00
P5280 EC.J6200.001 260w                       8,990.00
XD1280D A1-ECJ4301001 200w                       7,990.00
P5271/P5271i  EC.J8700.001 230w                       6,990.00
S5200 EC.K1400.001 210w                       7,490.00
X1230PS  EC.K0600.001                         5,990.00
PD112 EC.J0201.002 200w                     12,900.00
PD113 EC.J0302.001 200w                       8,990.00
PD125 EC.J1601.001 200w                     10,890.00
PD116P/PD116PD/PD523/PD521D/PD525/PD525D  EC.J1001.001 200w                       8,990.00
PD321 EC.J0201.001 120w                     14,900.00
PD723/PD723P EC.J1101.001 250w                       9,990.00
PH112 EC.J2302.001 200w                       8,990.00
P7200i EC.K2400.001                         7,490.00
P5260i EC.J5400.001 200w                       6,490.00
X1230S,P5290 EC.J9000.001 189w                       5,990.00
P3150/P3250/P3251  EC.J6700.001 165w                       7,990.00
P1206P/P1303PW/P1203PB  EC.JCR00.001                         5,990.00
S5201M EC.JBG00.001 230w                       7,990.00
X1213P/X1213PH EC.JD300.001                         7,990.00
P1223 EC.JEA00.001                         7,990.00
P7203/P7203B EC.K2500.001 350w                     12,900.00
PD311/323 EC.J3401.001 200w                       6,490.00
XD1150/XD1150D/XD1250  EC.J3901.001 180w                       6,990.00
P1270 EC.J8100.001 230w                       5,990.00
S1200 EC.J8000.002 200w                       5,590.00
P3251 EC.J6700.001 165w                       8,990.00
H9500/H9500BD EC.JC300.001                         9,900.00
PD525 EC.J1001.001 200w                     10,890.00
PD528 EC.J4800.001 230w                       7,990.00
P5260E EC.J6000.001 230w                       5,990.00
P1203/P1206/P1303W EC.K1700.001 180w                       5,490.00
X1161P/X1261P EC.JBU00.001 180w                       3,990.00
P5290/P5390W/P5281  EC.J9300.001 280w                       7,990.00
PD726/PD726W/PW730/PD727  EC.J2901.001 300w                     11,900.00
P7280 EC.J6400.001 330w                     11,900.00
P1203/ P1206/ P1303W/ S1200 EC.K1700.001 230w                       5,490.00
Visitors: 24,733