หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Liesegang หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART  LAMP MODEL LAMP WATT PRICE (PLEASE  CALL!)  
DV 225 ZU0261 04 4010 150W, UHP  อยู่ระหว่างการอัพเดทราคาสินค้า  
DV 235 ZU0269 04 4010 150W, UHP    
DV 305 ZU0269 04 4010 150W, UHP    
DV 315 ZU0256 04 4010 150W, UHP    
DV 325 ZU0261 04 4010 150W, UHP    
DV 335 ZU0270 04 4010 150W, UHP    
DV 340 ZU0262 04 4010 150W, UHP    
DV 350 ZU0262 04 4010 150W, UHP    
DV 360 ZU0262 04 4010 150W, UHP    
DV 370 ZU0273 04 4010 150W, UHP    
DV 420 ZU0214 04 4010 230W, HSCR    
DV 500 ZU0289 04 4010 275W, NSH    
         
Visitors: 29,936