หลอดภาพโปรเจคเตอร์ HP หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT     PRICE
MP1600 L1550A    
xb31 L1516A 150w  
xp8020 L1583A 300w  
L90 L1561A    
vp6110 vp6120 L1624A 250w
MP 1800/1400 L1551A    
ep7100/ep9000 L1731A 210w  
MP1410/1810 L1560A    
MP2800 L1552A    
vp6110 vp6120 L1624A 250w  
mp3220/mp3222 L1720A 200w  
sb21 L1515A 120w  
MP 1800/1400  L1551A    
L20 L1553A    
mp3130 L1621A 180w  
ep7100/ep9000 L1731A 210w  
MP1410/1810  L1560A    
L30 L1554A    
xp8010 L1582A 250w  
mp3220/mp3222 L1720A 200w  

 

Visitors: 29,936