หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Eiki หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT                      PRICE
LC-VC1,LC-XC1 610 285 4824 250w                    
LC-SM1,LC-SM2,LC-XM1 610 289 8422 120w                    
LC-X985,LC-X1000 610 293 5868 200w                    
LC-SM4 610 300 7267 150w                   
LC-X5 610 301 6047 250w                   
LC-S880,LC-VGA982U,LC-XGA980UE 610 279 5417 150w                   
LC-NB2UW,LC-NB2U, LCXNB2UW,LC-XNB2U 610 280 6939 150w                   
LC-X50M 610 306 5977 300w                    
LC-XNB5M 610 304 5214 200w                    
LC-NB3W,LC-NB4S,LC-NB4W,LC-XNB3W,LC-XNB4S,LC-XNB4W,LC-XNB3,LC-XNB4,LC-XMB4M,LC-XMB4S 610 293 2751 200w                    
LC-SM3,LC-XM3 610 293 8210 150w               
LC-VC1,LC-XC1 610 285 4824 250w                    
LC-X1U, LC-X1UA ,LC-SX1U 610 290 7698 400w                    
LC-SX4L,LC-X4L 610 292 4848 200w                    
LC-NB3W,LC-NB4S,LC-NB4W,LC-XNB3W,LC-XNB4S,LC-XNB4W,LC-XNB3,LC-XNB4,LC-XMB4M,LC-XMB4S 610 293 2751 200w                    
LC-NB3W,LC-NB4S,LC-NB4W,LC-XNB3W,LC-XNB4S,LC-XNB4W,LC-XNB3,LC-XNB4,LC-XMB4M,LC-XMB4S 610 293 2751 200w                
LC-XG200, LC-XG100 610 301 7167 250w                   
LC-SB20 610 307 7925 200w                   
LC-SE10,LC-XE10 610 308 1786 300w                    
LC-SD10 610 308 3117 160w                   
LC-7000U,LC-7000UE 610 264 1943 250w                    
LC-SVGA860U,LC-XGA970U,LC-XGA970UE 610 265 8828 120w                    
LC-SVGA870U and LC-XGA980 610 276 3010 160w                   
LC-X983,LC-X984, LC-X990,LC-X999 610 282 2755 200w                    
LC-SM1,LC-SM2,LC-XM1 610 289 8422 120w                    
LC-NB3W,LC-NB4S,LC-NB4W,LC-XNB3W,LC-XNB4S,LC-XNB4W,LC-XNB3,LC-XNB4,LC-XMB4M,LC-XMB4S 610 293 2751 200w                   
LC-XB15 610 309 2706 200w                   
LC-7000U,LC-7000UE 610 264 1943 250w                    
LC-SVGA860U,LC-XGA970U,LC-XGA970UE 610 265 8828 120w                   
LC-XNB1U,LC-XNB1UW 610 278 3896 120w                   
LC-S880,LC-VGA982U,LC-XGA980UE 610 279 5417 150w                    
LC-NB2UW,LC-NB2U, LCXNB2UW,LC-XNB2U 610 280 6939 150w                  
LC-X983,LC-X984, LC-X990,LC-X999 610 282 2755 200w                    
LC-XT2,LC-UXT1 610 292 4831 150w                   
LC-NB3W,LC-NB4S,LC-NB4W,LC-XNB3W,LC-XNB4S,LC-XNB4W,LC-XNB3,LC-XNB4,LC-XMB4M,LC-XMB4S 610 293 2751 200w                    
LC-SM3,LC-XM3 610 293 8210 150w                  
LC-XG110 ,LC-XG210 610 305 5602 250w                    
LC-SE10,LC-XE10 610 308 1786 300w                    
LC-SVGA870U and LC-XGA980 610 276 3010 160w                    
LC-XT1 610 284 4627 400w                   
LC-NB1U,LC-NB1UW 610 287 5379 120w                   
LC-SM1,LC-SM2,LC-XM1 610 289 8422 120w                   
LC-SX4L,LC-X4L 610 292 4848 200w                   
LC-NB3W,LC-NB4S,LC-NB4W,LC-XNB3W,LC-XNB4S,LC-XNB4W,LC-XNB3,LC-XNB4,LC-XMB4M,LC-XMB4S 610 293 2751 200w                  
LC-XG200, LC-XG100 610 301 7167 250w                    
LC-XG110 ,LC-XG210 610 305 5602 250w                    
LC-X985,LC-X1000 610 293 5868 200w                    
LC-NB1U,LC-NB1UW 610 287 5379 120w                    
LC-X1U, LC-X1UA ,LC-SX1U 610 290 7698 400w                    

 

Visitors: 29,936