หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Toshiba หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT      PRICE
TLP-X2000/XC2000/X2500/XC2500/WX2200 TLP LW11 210w UHP      
TLP-X3000/XC3000 TLPLW12 220w       
TLP-250/251/260/261/550/551/560/561 Series TLPL55 160w      
TDP-S35/SC35 TLPLV7 180w       
TDP-D2 Series TDPLD2 250w      
TDP-T45 TLPLV8 180w       
TDP-P75 TLPLW7 200w       
TDP-S20/S21  TLPLV4 160w     
TLP-X4500 TLPLX45 310w     
TLP-470/471 Series "Z" และ T660/T661 TLPLU6 150w      
TLP-X10/X11/X20/X21/MT7 Series "E" และ "DE"   210w   
TLP-470/471/670/671Series "EF" & TLP-680/681 Series "E" TLPLF6 150w  
TDP-P9 TLPLP20 180w       
TDP-T90A/TW90A/T91A TLPLW3A 200w     
TDP-T250/TW300 TLPLW6 300w   
TLP-S10 Series TLPLV3 130w       
TLP-310/311/410/411 Series "E" TLPL1 250w       
TDP-D1 Series TDPLD1 250w      
TDP-T100 TLPLW10 275w     
TLP-T220/T221/T520/T521/T620/T621/T720/T721 Series TLPLW2 190w      
TLP-510/511/570/571 Series "E" และ "Z" TLPL2 120w      
TLP-710/711 Series "E" TLPL3 120w    
TLP-450/451/470/471/650/651/670/671 Series "E" TLPL6 150w      
TLP-T52/T62/T72 Series TLPLW2        
TDP-T350/TW350 TLPLW13 300w      
TDP-EX20/EW25 TLPLW15 275w       
TDP-S8/T9 TLPLV6 200w  
TDP-T90/TW90/T91/T98 TLPLW3 200w       
TDP-MT700 TLPLMT70 250w       
TLP-770/771 Series "E" TLPL7 150w       
TLP-780/781 Series "E" และ "DE" TLPL78 200w      
TLP-T52/T62/T72 Series TLPLW2        
TDP-P8 TLPLP8 156w       
TLP-S40/S41/T60M/T61M/T70M/T71M Series TLPLV2 165w      
TLP-T400/T401/T500/T501/T700/T701 Series TLPLW1 165w  
TLP-790/791 Series TLPL79 250w       
TDP-S25/SC25/T40 Series TLPLV5 280w  
TDP-ET10 TLPLET10 230w      
TDP-XP1/XP2 TLPLV9 180w      
TDP-T100 TLPLW10 210w    
TDP-MT200 TLPLMT20 200w      
TLP-B2E TLPLB2 120w       
TLP-ET1 TLPET1 130w      
TDP-T95 TLPLW9 210w       

 

Visitors: 29,936