หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Toshiba หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT      PRICE
TLP-X2000/XC2000/X2500/XC2500/WX2200 TLP LW11 210w UHP       12,900.00
TLP-X3000/XC3000 TLPLW12 220w       18,900.00
TLP-250/251/260/261/550/551/560/561 Series TLPL55 160w       12,900.00
TDP-S35/SC35 TLPLV7 180w       19,500.00
TDP-D2 Series TDPLD2 250w       21,900.00
TDP-T45 TLPLV8 180w       15,900.00
TDP-P75 TLPLW7 200w       20,000.00
TDP-S20/S21  TLPLV4 160w       19,500.00
TLP-X4500 TLPLX45 310w       22,900.00
TLP-470/471 Series "Z" และ T660/T661 TLPLU6 150w       21,900.00
TLP-X10/X11/X20/X21/MT7 Series "E" และ "DE"   210w        20,000.00
TLP-470/471/670/671Series "EF" & TLP-680/681 Series "E" TLPLF6 150w       21,900.00
TDP-P9 TLPLP20 180w       16,900.00
TDP-T90A/TW90A/T91A TLPLW3A 200w       20,000.00
TDP-T250/TW300 TLPLW6 300w       21,900.00
TLP-S10 Series TLPLV3 130w       16,500.00
TLP-310/311/410/411 Series "E" TLPL1 250w       21,900.00
TDP-D1 Series TDPLD1 250w       21,900.00
TDP-T100 TLPLW10 275w       21,900.00
TLP-T220/T221/T520/T521/T620/T621/T720/T721 Series TLPLW2 190w       19,000.00
TLP-510/511/570/571 Series "E" และ "Z" TLPL2 120w       21,900.00
TLP-710/711 Series "E" TLPL3 120w       21,900.00
TLP-450/451/470/471/650/651/670/671 Series "E" TLPL6 150w       19,900.00
TLP-T52/T62/T72 Series TLPLW2         20,000.00
TDP-T350/TW350 TLPLW13 300w       21,900.00
TDP-EX20/EW25 TLPLW15 275w       18,900.00
TDP-S8/T9 TLPLV6 200w       12,900.00
TDP-T90/TW90/T91/T98 TLPLW3 200w       20,000.00
TDP-MT700 TLPLMT70 250w       21,900.00
TLP-770/771 Series "E" TLPL7 150w       19,900.00
TLP-780/781 Series "E" และ "DE" TLPL78 200w       21,900.00
TLP-T52/T62/T72 Series TLPLW2         20,000.00
TDP-P8 TLPLP8 156w       16,900.00
TLP-S40/S41/T60M/T61M/T70M/T71M Series TLPLV2 165w       16,500.00
TLP-T400/T401/T500/T501/T700/T701 Series TLPLW1 165w       20,000.00
TLP-790/791 Series TLPL79 250w       21,900.00
TDP-S25/SC25/T40 Series TLPLV5 280w       19,500.00
TDP-ET10 TLPLET10 230w       21,900.00
TDP-XP1/XP2 TLPLV9 180w       12,900.00
TDP-T100 TLPLW10 210w       21,900.00
TDP-MT200 TLPLMT20 200w       21,900.00
TLP-B2E TLPLB2 120w       21,900.00
TLP-ET1 TLPET1 130w       21,900.00
TDP-T95 TLPLW9 210w       21,900.00

 

Visitors: 28,404