หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Plus หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART  LAMP MODEL LAMP WATT PRICE  (PLEASE  CALL!)  
U3-1100SF 28-390, 28-631, PU31080LP 130W, UHP อยู่ระหว่างการอัพเดทราคาสินค้า    
U3-1100W 28-390, 28-631, PU31080LP 130W, UHP    
U3-1100WZ 28-390, 28-631, PU31080LP 130W, UHP    
U3-1100Z 28-390, 28-631, PU31080LP 130W, UHP    
U3-810 28-390, 28-631, PU31080LP 130W, UHP    
U3-810SF 28-390, 28-631, PU31080LP 130W, UHP    
U3-810WZ 28-390, 28-631, PU31080LP 130W, UHP    
U3-810WZ 28-390, 28-631, PU31080LP 130W, UHP    
U3-810Z 28-390, 28-631, PU31080LP 130W, UHP    
U3-880 28-390, 28-631, PU31080LP 130W, UHP    
U4-111SF 28-061 150W, P-VIP    
U4-111Z 28-061 150W, P-VIP    
U4-112 28-061 150W, P-VIP    
U4-131 28-061 150W, P-VIP    
U4-131SF 28-061 150W, P-VIP    
U4-131Z 28-061 150W, P-VIP    
U4-136 28-061 150W, P-VIP    
U4-232 28-061 150W, P-VIP    
U4-232H 28-061 150W, P-VIP    
U4-237 28-061 150W, P-VIP    
U5-111 28-050, U5-200 200W, NSH    
U5-112 28-050, U5-200 200W, NSH    
U5-132 28-050, U5-200 200W, NSH    
U5-200 28-050, U5-200 200W, NSH    
U5-201 28-030 200W, NSH    
U5-232 28-050, U5-200 200W, NSH    
U5-323 28-050, U5-200 200W, NSH    
U5-332 28-050, U5-200 200W, NSH    
U5-432 28-050, U5-200 200W, NSH    
U5-512 28-050, U5-200 200W, NSH    
U5-512H 28-030 200W, NSH    
U5-532 28-050, U5-200 200W, NSH    
U5-532H 28-030 200W, NSH    
U5-632 28-050, U5-200 200W, NSH    
U5-632H 28-030 200W, NSH    
U5-732 28-050, U5-200 200W, NSH    
U5-732H 28-030 200W, NSH    
U7-132 28-057 300W, P-VIP    
U7-132H 28-057 300W, P-VIP    
U7-132HSF 28-057 300W, P-VIP    
U7-132SF 28-057 300W, P-VIP    
U7-137 28-057 300W, P-VIP    
U7-137SF 28-057 300W, P-VIP    
U7-300 28-057 300W, P-VIP    
         
Visitors: 29,936