ศูนย์บริการซ่อม ตรวจเช็ค เปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ ทุกยี่ห้อ(ฟรี)เสนอราคาก่อนซ่อมไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็ค ส่งสินค้าภายใน 7 วัน /สั่งของทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ จัดส่งสินค้าให้ฟรีทั่วประเทศ  (ราคาขาย และราคาส่ง Please contact us. 081-8826942 สุรวุฒิ

MODEL PART LAMP MODEL LAMP WATT  PRICE 
EB-S03            7,900
EB-X24 ELPLP78//V13H010L78 200w        8,900.00
EB-S18/X18/X24/W18 ELPLP78//V13H010L78 200w        8,900.00
EB-S9/S10/X9/X10/W9/W10  ELPLP58//V13H010L58 200w        7,500.00
EB-S7/S8/X7/X8/W8     ELPLP54//V13H010L54 200W        9,500.00
EMP-S5/X5/EB-S6/X6/W6     ELPLP41//V13H010L41 170W        9,500.00
EMP-S4       ELPLP36//V13H010L36 170W        9,500.00
EMP-83/822/280/400W     ELPLP42//V13H010L42 170W      16,000.00
EB-Z8050W/Z8000WU        ELPLP52//V13H010L52 330W      37,500.00
 EB-Z8050W/Z8000WU  single ELPLP51//V13H010L51 330w      24,500.00
EB-S02/S11/S12/X02/X11/X12/X14/W01/W02/W12 ELPLP67//V13H010L67 200W        6,200.00
EMP-X3/62/82 ELPLP34//V13H010L34 170W       17,500.00
EMP-1810/1815/1825  ELPLP40//V13H010L40 210W      21,000.00
EMP-1700/1710/1705/1715      ELPLP38//V13H010L38 228W      23,000.00
EB-1750/1760W/1770W/1775W ELPLP65//V13H010L65 230w        6,500.00
EMP-732/740/745/750/755/ 760/765 ELPEP32//V13H010L32 170W      21,500.00
EMP-S3/TW20/TWD3 ELPLP33//V13H010L33 135W        9,500.00
EB-Z8150/8350W/8355W/8450WU/8455WU/Z710000/Z10005 ELPLP72//V13H010L72        24,500.00
EMP-61/81/821 ELPLP30//V13H010L30 200W      19,000.00
EB-X12/X14 ELPLP67//V13H010L67 200W        6,900.00
EB-4550/4650/4750W/4850WU/4950WU V13H134A45 260w        9,900.00
EMP6000/6100 ELPLP37//V13H010L37 230W      21,000.00
EB-95/96W/900/905 ELPLP60//V13H010L60 200W      12,000.00
EB-G5350/G5200W ELPLP46//V13H010L46 275W      22,000.00
EH-TW8000,EH-TW8100,EH-TW9000 ELPLP69//V13H010L69 230W        9,500.00
EB-S18/X18/X24/W18 ELPLP78//V13H010L78 200W        3,750.00
EMP-3000/3300 ELPLP01//V13H010L01 150W      17,000.00
EMP-5000/7000 ELPLP03//V13H010L03 150W      17,000.00
EMP-53/73 ELPLP22//V13H010L22 165W      19,000.00
EMP-S1H/TW10H ELPLP29//V13H010L29 130W        9,500.00
EMP-S1/TW10 ELPLP25//V13H010L25 130w        9,500.00
EMP-703 ELPLP14//V13H010L14 150w      18,000.00
EMP-503/505/703/713/715 ELPLP14//V13H010L14 150W      19,000.00
EB-1840W/1850W/1860/1870/1880/D6250 ELPLP64//V13H010L64        11,000.00
EMP-600/800/810/811/820 ELPLP15//V13H010L15 200W      23,000.00
W02/W12/ MG-850HD ELPLP67//V13H010L67 200W        6,500.00
EB-910W/915W/925 ELPLP61//V13H010L61 230W      12,000.00
EMP-6010/6110 ELPLP45//V13H010L45 230W      20,000.00
EB-G6050W/G6150/G6250W/G6550WU/G6800/G6900WU V13H134A43        24,900.00
EMP-3500 ELPLP02//V13H010L02 100W      17,000.00
EMP-5300/7200/7300 ELPLP05//V13H010L05 120W      36,000.00
EMP-5350/7250/7350 ELPLP09//V13H010L09 150W      23,500.00
EMP-TS10/TW100 ELPLP17//V13H010L17 150W      19,000.00
EMP-7800/7850/7900/7950 ELPLP22//V13H010L22 250W      24,500.00
EMP-54/74 ELPLP27//V13H010L27 200W      19,000.00
EMP-830/835 ELPLP31//V13H010L31 200W      24,500.00
EMP-TW600 ELPLP35//V13H010L35 170W      14,500.00
EMP-TW700/TW1000/TW2000 ELPLP28//V13H010L28 170W      15,000.00
EB-84/85/825/826W ELPLP50//V13H010L50 200W      12,000.00
EB-475W/485W/475WI/485WI ELPLP71//V13H010L71          5,000.00
EMP-DM1 ELPLP44//V13H010L44 140w        8,500.00
EH-DM3 ELPLP56//V13H010L56 200W        8,500.00
EB-1965/1960/1955/1950/1945W/1940 ELPLP75//V13H010L75        10,000.00
EMP-5500/7500 ELPLP06//V13H010L06 120W      20,000.00
EMP-5550/7550 ELPLP07//V13H010L07 120w      20,000.00
EMP-TW200/TW500 ELPLP28//V13H010L28 200w      19,000.00
EMP-500/700 V13H010L1B 120W      19,000.00
EMP-710 ELPLP10//V13H010L10 120W      19,000.00
EMP-8100/8150/8200/9100 ELPLP11//V13H010L11 230W      32,000.00
EMP-51/71 ELPLP16//V13H010L16 160W      19,000.00
EMP-720/730/735 ELPLP18//V13H010L18 150W      23,000.00
EMP-30 Silver, EMP-30 Blue, EMP-52 ELPLP17//V13H010L17 130W      17,000.00
EMP-TW200,TW200H,TW500 ELPLP28//V13H010L28 200W      19,000.00
EMP-TW200/TW500 ELPLP28//V13H010L28 200W      19,000.00
EB-1720/1725/1730W/1735W ELPLP48//V13H010L48 170W      22,000.00
EB-1900/1910/1915 ELPLP53//V13H010L53 230W      18,500.00
EB-Z8050W/Z8000WU ELPLP51//V13H010L51 330W      24,500.00
TW6000, TW6100 ELPLP68//V13H010L68 230W        9,900.00
HC3010, HC3010E, TW5900, TW6000, TW6000W, TW6100 ELPLP68//V13H010L68 230w        9,900.00
EB-G5450WU/G5500/G5600 ELPLP62//V13H010L62        22,000.00
EB-G5750WU/G5650W/G5950/G5800/G5900/G5950 ELPLP63//V13H010L63        22,000.00
EB-Z8150/8350W/8355W/8450WU/8455WU/Z710000/Z10005 ELPLP73//V13H010L73        37,500.00
EMP-5100/7100 ELPLP04//V13H010L04 150W      23,500.00
EMP-8000 ELPLP08//V13H010L08 220W      28,500.00
EMP-5600/7600/7700 ELPLP12//V13H010L12 200W      26,500.00
EMP-50/70 ELPLP13//V13H010L13 150w      19,000.00
EB-G5100/G5150 ELPLP47//V13H010L47 210w      22,000.00
W02/W12/ MG-850HD ELPLP67//V13H010L67 220w        6,500.00
EMP-TW10,TW10H ELPLP25H 132w        9,500.00
EMP-8300 ELPLP23//V13H010L23 320w      34,000.00
EB-450W/450Wi/460/460i/455Wi/465i ELPLP57//V13H010L57 230w      15,000.00
EMP-52 V13H010L1D 130w      16,000.00
EMP-9300NL ELPLP26//V13H010L26 200w      28,500.00

  

Visitors: 24,733