หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Dukane หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART  LAMP MODEL LAMP WATT PRICE (PLEAE  CALL!)  
DPS1 456-8063 165W, HSCR อยู่ระหว่างการอัพเดทราคาสินค้า  
DPS1 456-8063 165W, HSCR    
         
DPS3 456-8063 165W, HSCR    
ImagePro 8100 456-8100 220W, NSHA    
ImagePro 8110H 456-8110H 180W, NSHA    
ImagePro 8111H 456-8110H 180W, NSHA    
ImagePro 8755K-RJ 456-8755J 210/140W, UHP    
ImagePro 8782 456-8755G 220W, NSHA    
ImagePro 8913-W 456-8755G 220W, NSHA    
ImagePro 8916 456-8755H 220W, NSHA    
ImagePro 8917H 456-8755H 220W, NSHA    
ImagePro 8919H-RJ 456-8755J 210/140W, UHP    
ImagePro 8920H 456-8755J 210/140W, UHP    
ImagePro 8922H 456-8755J 210/140W, UHP    
ImagePro 8922H 456-8755J 210/140W, UHP    
ImagePro 8922H-RJ 456-8755J 210/140W, UHP    
ImagePro 8923H 456-8755J 210/140W, UHP    
ImagePro 8923H-RJ 456-8755J 210/140W, UHP    
ImagePro 8949H 456-8755H 220W, NSHA    
I-PRO 7100HC 456-237 150W, SHP    
I-PRO 7300 456-7300 200W, SHP    
I-PRO 8035 456-208 150W, UHP    
I-PRO 8043 456-222 132W, UHP    
I-PRO 8045 456-224 150W, UHP    
I-PRO 8046 456-233 150W, HSCR    
I-PRO 8048 456-236 270W, SHP    
I-PRO 8049A 456-233 150W, HSCR    
I-PRO 8049B 456-233 150W, HSCR    
I-PRO 8050 456-206 190W, NSH    
I-PRO 8052 456-227 200W, NSH    
I-PRO 8053 456-226 250W, NSH    
I-PRO 8055 456-8055 150W, HS    
I-PRO 8063 456-8063 165W, HSCR    
I-PRO 8064 456-8064 165W, HSCR    
I-PRO 8065 456-8755D 200W, HS    
I-PRO 8066 456-8066 165W, HSCR    
I-PRO 8600 456-208 150W, UHP    
I-PRO 8711 456-238 275W, NSH    
I-PRO 8746 456-241 120W, UHP    
I-PRO 8746A 456-241 120W, UHP    
I-PRO 8747 456-223 120W, UHP    
I-PRO 8749 456-215 200W, NSH    
I-PRO 8751 456-234 150W, HSCR    
I-PRO 8753 456-222 132W, UHP    
I-PRO 8755 456-232 165W, HSCR    
I-PRO 8755B 456-223 120W, UHP    
I-PRO 8755C 456-8063 165W, HSCR    
I-PRO 8755D 456-8755D 200W, HS    
I-PRO 8755D-RJ 456-8755D 200W, HS    
I-PRO 8755E 456-8755E 200W, HS    
I-PRO 8755G 456-8755G 220W, NSHA    
I-PRO 8755G-RJ 456-8755G 220W, NSHA    
I-PRO 8755H 456-8755H 220W, NSHA    
I-PRO 8755J 456-8755J 210/140W, UHP    
I-PRO 8755J-RJ 456-8755J 210/140W, UHP    
I-PRO 8757 456-231 250W, UHP    
I-PRO 8781 456-8755G 220W, NSHA    
I-PRO 8782 456-8755G 220W, NSHA    
I-PRO 8790 456-215 200W, NSH    
I-PRO 8800 456-206 190W, NSH    
I-PRO 8800A 456-206 190W, NSH    
I-PRO 8801 456-227 200W, NSH    
I-PRO 8802 456-233 150W, HSCR    
I-PRO 8862 456-233 150W, HSCR    
I-PRO 8900 456-206 190W, NSH    
I-PRO 8909 456-219 275W, NSH    
I-PRO 8910 456-226 250W, NSH    
I-PRO 8912 456-8755G 220W, NSHA    
I-PRO 8912H 456-8755H 220W, NSHA    
I-PRO 8913 456-8755G 220W, NSHA    
I-PRO 8913H 456-8755H 220W, NSHA    
I-PRO 8916H 456-8755H 220W, NSHA    
I-PRO 8939 456-219 275W, NSH    
I-PRO 8941 456-225 275W, NSH    
I-PRO 8941A 456-225 275W, NSH    
I-PRO 8945 (Single) 456-230 200W, UHP    
I-PRO 8958 (Single) 456-230 200W, UHP    
I-PRO 9058 (Single) 456-230 200W, UHP    
         
Visitors: 29,936