ศูนย์บริการซ่อม ตรวจเช็ค เปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ ทุกยี่ห้อ(ฟรี)เสนอราคาก่อนซ่อมไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็ค ส่งสินค้าภายใน 7 วัน /สั่งของทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ จัดส่งสินค้าให้ฟรีทั่วประเทศ  (ราคาขาย และราคาส่ง Please contact us. 081-8826942 สุรวุฒิ

MODEL PART  LAMP MODEL LAMP WATT PRICE (PLEASE  CALL!)  
103-002001 03-000712-01P, 610-305-5602 250W, P-VIP อยู่ระหว่างการอัพเดทราคาสินค้า  
103-004001 03-000882-01P, 610-314-9127 300W, NSH    
103-005001 03-000881-01P, 610-315-7689 300W, P-VIP x 2    
103-00610-01 003-120183-01, 610-327-4928 300W, UHP x 4    
103-00710-01 003-120183-01, 610-327-4928 300W, UHP x 4    
103-008100-01 003-120188-01, 610-328-7362 300W, P-VIP    
103-009100-01 003-120242-01, 610-330-7329 300W, P-VIP    
103-010100-01 003-120242-01, 610-330-7329 300W, P-VIP    
103-011100-01 003-120239-01 300W, NSH    
103-013100-01 003-120338-01, 610-334-6267, POA-LMP109 300W, NSHA x 4    
103-014101-01 003-120394-01, 610-337-0262 330W, NSH x 2    
38-VIV207-01 03-000712-01P, 610-305-5602 250W, P-VIP    
38-VIV211-01 03-000750-01P, 610-306-5977 300W, NSH    
38-VIV212-01 03-000649-01P, 610-293-5868 200W, P-VIP    
38-VIV212-01 03-000649-01P, 610-293-5868 200W, P-VIP    
38-VIV302-01 03-000708-01P, 610-301-6047 250W, UHP x 2    
38-VIV303-01 03-000750-01P, 610-306-5977 300W, NSH    
38-VIV306-01 03-000882-01P, 610-314-9127 300W, NSH    
DS+26 003-120181-01 220W, UHP    
DS+26 003-120181-01 220W, UHP    
DS+300/W 003-120181-01 220W, UHP    
DS+300/W 003-120181-01 220W, UHP    
DS+305 003-120181-01 220W, UHP    
DS+305 003-120181-01 220W, UHP    
DS+305/W 003-120181-01 220W, UHP    
DS+305/W 003-120181-01 220W, UHP    
LS+58 03-000881-01P, 610-315-7689 300W, P-VIP x 2    
LU77 03-000709-01P 250W, UHP x 4    
LW25U 03-000649-01P, 610-293-5868 200W, P-VIP    
LW25U 03-000649-01P, 610-293-5868 200W, P-VIP    
LW26 03-000649-01P, 610-293-5868 200W, P-VIP    
LW26 03-000649-01P, 610-293-5868 200W, P-VIP    
LW300 003-120239-01 300W, NSH    
LW600 003-120394-01, 610-337-0262 330W, NSH x 2    
LX100 03-000709-01P 250W, UHP x 4    
LX120 003-120183-01, 610-327-4928 300W, UHP x 4    
LX1500 003-120338-01, 610-334-6267, POA-LMP109 300W, NSHA x 4    
LX32 03-000712-01P, 610-305-5602 250W, P-VIP    
LX33 03-000667-01P 275W, NSH    
LX34 03-000712-01P, 610-305-5602 250W, P-VIP    
LX37 03-000750-01P, 610-306-5977 300W, NSH    
LX380 003-120242-01, 610-330-7329 300W, P-VIP    
LX380L 003-120242-01, 610-330-7329 300W, P-VIP    
LX40 03-000882-01P, 610-314-9127 300W, NSH    
LX41 03-000667-01P 275W, NSH    
LX450 003-120242-01, 610-330-7329 300W, P-VIP    
LX450 03-000750-01P, 610-306-5977 300W, NSH    
LX50 03-000882-01P, 610-314-9127 300W, NSH    
LX500 003-120377-01 330W, NSHA    
LX55 003-120188-01, 610-328-7362 300W, P-VIP    
LX65 03-000708-01P, 610-301-6047 250W, UHP x 2    
LX66 03-000881-01P, 610-315-7689 300W, P-VIP x 2    
LX66A 03-000881-01P, 610-315-7689 300W, P-VIP x 2    
LX900 003-120394-01, 610-337-0262 330W, NSH x 2    
RRL8 03-900472-01P 200W, UHP x 4    
RRL8 03-900472-01P 200W, UHP x 4    
Vivid LX20 03-000468-01P 200W, UHP    
Vivid LX26 03-000649-01P, 610-293-5868 200W, P-VIP    
Vivid LX26 03-000649-01P, 610-293-5868 200W, P-VIP    
Vivid LX33 03-000667-01P 275W, NSH    
Vivid LX35 03-000649-01P, 610-293-5868 200W, P-VIP    
Vivid LX35 03-000649-01P, 610-293-5868 200W, P-VIP    
Vivid White 03-900472-01P 200W, UHP x 4    
Vivid White 03-900472-01P 200W, UHP x 4    
         
Visitors: 24,733