หลอดภาพโปรเจคเตอร์ Boxlight หลอดโปรเจคเตอร์พร้อมเฟรม ส่งสินค้าภายใน 7 วัน ส่ง (ฟรี.!) ทั่วไทย ราคาขาย และราคาส่ง โทร. 081-8826942 (สุรวุฒิ)

MODEL PART LAMP  MODEL LAMP WATT PRICE (PLEASE  CALL!)  
3650 BOX6000-930 120W, UHP  อยู่ระหว่างการอัพเดทราคาสินค้า  
6001 BOX6000-930 120W, UHP    
CD-600m SP-LAMP-LP5F 270W, SHP    
CD-725c CD725C-930 210W, NSH    
CD-750m SP-LAMP-LP5F 270W, SHP    
CD-850m CD850M-930 250W, UHP    
CINEMA20HD MP41T-930 200W, P-VIP    
CP-10t CP10T-930 120W, UHP    
CP-11t CP13T-930 150W, UHP    
CP-12t CP310T-930 200W, UHP    
CP-12ta CP12TA-930 180W, UHP    
CP-13t CP13T-930 150W, UHP    
CP-16t CP310T-930 200W, UHP    
CP-18t CP310T-930 200W, UHP    
CP-19t CP310T-930 200W, UHP    
CP-300t CP310T-930 200W, UHP    
CP-305t CP310T-930 200W, UHP    
CP-306t CP310T-930 200W, UHP    
CP-310t CP310T-930 200W, UHP    
CP-315t CP310T-930 200W, UHP    
CP-320t CP320T-930 180W, UHP    
CP-320ta CP320TA-930 200W, UHP    
CP-322i CP322I-930 150W, HSCR    
CP-322ia CP322I-930 150W, HSCR    
CP-324i CP324i-930 165W, HSCR    
CP-325m CP325M-930 170W, UHP    
CP-33t CP13T-930 150W, UHP    
CP-630i CP731i-930 200W, NSH    
CP-634i CP322I-930 150W, HSCR    
CP-635i CP635i-930 200W, NSH    
CP-731i CP731i-930 200W, NSH    
CP-734i CP324i-930 165W, HSCR    
CP-775i CP775i-930 250W, NSH    
CP-7t CP10T-930 120W, UHP    
MP-25t MP35T-930 150W, UHP    
MP-35t MP35T-930 150W, UHP    
MP-37t MP37T-930 200W, UHP    
MP-385t MP41T-930 200W, P-VIP    
MP-38t MP37T-930 200W, UHP    
MP-39t MP39T-930 275W, NSH    
MP-41t MP41T-930 200W, P-VIP    
MP-42t MP39T-930 275W, NSH    
MP-45t MP45T-930 300W, NSH    
MP-50t MP56T-930 250W, P-VIP    
MP-55t MP56T-930 250W, P-VIP    
MP-56t MP56T-930 250W, P-VIP    
MP-650i MP86i-930 190W, NSH    
MP-86i MP86i-930 190W, NSH    
MP-93i MP93i-930 150W, UHP    
MP-93ia MP93i-930 150W, UHP    
SP-10t SP10T-930 150W, UHP    
SP-11i SP11I-930 120W, HS    
SP-50m XP60M-930 132W, UHP    
SP-5t XP5T-930 132W, UHP    
SP-6t XP5T-930 132W, UHP    
SP-9t XP8T-930 150W, UHP    
SP-9ta XP8T-930 150W, UHP    
XD-10m XD10M-930 120W, UHP    
XD-2m XD2M-930 120W, UHP    
XP-55m XP55M-930 150W, UHP    
XP-5t XP5T-930 132W, UHP    
XP-60m XP60M-930 132W, UHP    
XP-8t XP8T-930 150W, UHP    
XP-8ta XP8TA-930 150W, UHP    
XP-9t SP9TA-930 150W, UHP    
         
         
Visitors: 29,936