วิธีการขนส่ง

ทางร้านสามารถจัดส่งสินค้าให้ท่าน ได้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ

การจัดส่งสินค้า (ทางร้านจะพิจารณาตามความเหมาะสม)

1. จัดส่งสินค้าโดยบริษัท NIM EXPRESS  , หรือนิ่มซี่เส็งธรรมดา  ส่งได้ทุกจังหวัด

2. จัดส่งสินค้าโดยบริษัท NTC

 

 
 
 

 

ท่านสามารถเลือกขอราคาและสั่งซื้อสินค้าโดยวิธี ดังนี้

1.การขอใบเสนอราคาส่งรายละเอียดข้อมูลสินค้าของท่านที่ต้องการ Email:chiangmaiprojector@gmail.com

2.การสั่งซื้อในนามบริษัท หน่วยงาน หรือโรงเรียน ฯลฯ ให้ท่านออกใบสั่งซื้อ P.O. ในการสั่งซื้อสินค้ากับเรา พร้อมทั้งลายเซ็นตราประทับผู้มีอำนาจการสั่งซื้อและแนบเอกสาร

                    (**กรณีบริษัทที่อยู่ต่างจังหวัดรบกวนโอนเงินเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ **)

                                          1.) ใบรับรอง 

                                          2.) ภพ.20

                                                กลับมายัง หจก.เอสดับบลิวมีเดีย  

                                               อีเมล์ chiangmaiprojector@gmail.com หรือ Fax: 053-200299

3.ในนามบุคคล กรุณาโอนเงินค่ามัดจำการสั่งซื้อสินค้า 

และแฟกซ์สลิปหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax: 053-200299

4.)ราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  

เงื่อนไขทางร้าน (โอนเงินก่อนส่งสินค้า)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่
บัญชี (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี หจก.เอส ดับบลิว มีเดีย
เลขที่บัญชี 457-2-24406-2
Visitors: 24,733